کرم مرطوب کننده ژینو

کرم مرطوب کننده ژینو
کرم مرطوب کننده ژینو حاوی روغنها و مواد فعال مرطوب کننده، فرموله شده با غلظت مناسب جهت آبرسانی، فورا جذب پوست می شود.مصرف روزانه کرم مرطوب کننده ژینو باعث حفاظت، لطافت و نرمی پوست می گردد.از کرم مرطوب کننده ژینو می توانید به عنوان کرم پایه آرایش نیز استفاده کنید.