اکسیدان ژینو

اکسیدان ژینو
اکسیدان های ژینو در سایز 120 میلی لیتر، مناسب انواع مو می باشد.اکسیدان ژینو حاوی گلیسیرین جهت لطافت مو ها ، رنگدانه های ابی جهت جلوگیری از ایجاد سایه قرمزو نارنجی در موها، ضد سوزش و خارش و قابل ترکیب برای انواع مو می باشد.