شامپو روزانه ژینو

شامپو روزانه ژینو
شامپو روزانه ژینو دارای قدرت پاک کنندگی مناسب برای هر روز استحمام است که بدون ایجاد الکتریسیته ساکن، قادر است آلودگی ها و چربی های سطح پوست را پاک نموده و سبب حالت دهندگی موها و لطافت پوست سر می گردد.